Gå til hoved-indhold

Persondatapolitik for rekruttering

JYDEN WORKWEAR A/S

Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til JYDEN WORKWEAR A/S, er det vigtigt at gøre dig bekendt med virksomhedernes politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

JYDEN WORKWEAR A/S’ behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

JYDEN WORKWEAR A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag skal du følge den i opslaget anførte procedure for fremsendelse af ansøgning og du kan kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og virksomhedens håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til info@jyden-workwear.com

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. JYDEN WORKWEAR A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer

Da JYDEN WORKWEAR A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i virksomheden, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

JYDEN WORKWEAR A/S indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du dog til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

I visse tilfælde vil det være relevant at indhente straffeattest på en potentiel kommende medarbejder. I sådanne tilfælde vil du blive bedt om at medbringe en straffeattest til samtalen. Straffeattesten kan du selv bestille med dit Nem-ID på følgende adresse:

https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/privat_straffeattest/

JYDEN WORKWEAR A/S skal ikke bruge dit CPR nummer i forbindelse med modtagelse af en ansøgning, og beder dig om ikke at indeholde dette i de dokumenter du sender frem til os, ligeledes ikke i CV eller eksamensbeviser m.m.

Opbevaring af personoplysninger

JYDEN WORKWEAR A/S opbevarer selv oplysninger om jobansøgere. JYDEN WORKWEAR A/S overholder gældende krav til at opretholde tilstrækkelig it-sikkerhed.

JYDEN WORKWEAR A/S opbevarer desuden oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. JYDEN WORKWEAR A/S kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger

JYDEN WORKWEAR A/S opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil JYDEN WORKWEAR A/S har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil JYDEN WORKWEAR A/S har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, og maksimalt i en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i JYDEN WORKWEAR A/S, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder

I forbindelse med JYDEN WORKWEAR A/S’ behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger JYDEN WORKWEAR A/S behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).