Gå til hoved-indhold

CSR

CSR

Hos Jyden Workwear A/S er tøj ikke blot tøj. Kunden skal kunne iklæde sig i vores produkter med god samvittighed. Det sortiment, som findes hos JW, har derfor været igennem en rejse, hvor højt fokus dels har været på vores specifikke kvalitetskrav, men også på, at det globale miljø og menneskelig arbejdskraft ikke lider overlast. Vi er meget beviste om, ikke at producerer beklædning, uden yderligere tanke på miljø og samfund. For os er det ikke kun vigtigt at tilbyde et bredt udvalg af arbejdstøj, men også kunne garantere, at alt er produceret med tanke og respekt for nær- og fjernmiljøet.

FN’s Global Compact

Hos Jyden Workwear A/S har vi tilsluttet os FN's Global Compact, som er 10 principper der har fokus på samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Hos Jyden Workwear A/S har vi taget et aktivt valg om, at vi forpligter os til at gøre disse 10 principper til en del af vores forretningsaktiviteter, eftersom vi mener, at disse principper er vigtige at følge, for at drive en etisk ansvarlig virksomhed. Vi hos Jyden Workwear A/S er overbevist om, at dette er nøglen til en sund og velfungerende virksomhed.

Oeko-Tex®

Det er desværre ikke en selvfølge, at det tøj man køber, er produceret i materialer som er godt for en dig og miljøet. Derfor er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke tilbyder tøj som, indeholder farlige stoffer. Det sortiment, som vi tilbyder hos Jyden Workwear A/S, er derfor Oeko-tex® certificeret, hvilket er en garanti for, at vi udelukkende tilbyder miljøvenlige produkter, som ikke indeholder skadelige stoffer. Tøjet bliver blandt andet testet for allergifremkaldende farvestoffer og stoffer, der kan skade nervesystemet og indre organer. Oeko-tex® er verdens førende sundheds- og miljømærkning for tekstiler og lignende materialer. Den frivillige mærkeordning går under tilnavnet "Tiltro til tekstiler”, hvilket vi støtter op om.

STeP by OEKO-TEX®  

Er jeres garanti for at beklædning I køber hos Jyden, er fremstillet under en bæredygtig produktion, som kontinuerligt udvikler på at fremstille, endnu mere miljø venlige produkter. Alle processer i fremstilling af beklædningsdelen har været under en gennemgribende analyse omkring miljøbelastning, CSR og kvalitetsstyring. Det starter med råvaren, til det færdige produkt. Med andre ord, her er jeres en garanti for at du køber beklædning hos en ansvarlig leverandør, med stor fokus på bæredygtighed

Bluesign®

Bluesign® har ligeledes den bæredygtige tekstilproduktion i højsædet, hvor skadelige stoffer fjernes fra begyndelsen af fremstillingsprocessen. Dette garanterer at det endelige tekstilprodukt opfylder yderst strenge krav til forbrugersikkerhed, arbejdssikkerhed og miljøbelastning. Vores produkter hos Jyden Workwear A/S lever naturligvis op til disse standarder.

BSCI Amfori

Jyden workwear har siden 2008 været medlem af det internationale initiativ; Business Social Compliance Initiative, i daglig tale BSCI. BSCI er ikke et certificeringsorgan, men er en medlemsorganisation med et etisk regelsæt for underleverandører udarbejdet på baggrund af gode arbejdsbetingelser og miljøhensyn i ikke EU-lande. De undersøger og evaluerer fabrikkernes drift for at sikre, at bl.a. arbejdstider, arbejdssikkerhed, lønninger har et acceptabelt niveau. En uvildig auditør udpeget af BSCI udfører audits og resultaterne bliver derefter offentliggjort.

BSCI tager udgangspunkt i deres eget Code of Conduct, som består af 11 principper

Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger 

  • Fair kompensation og løn
  • Sikre/stabile ansættelsesforhold
  • Beskyttelse af ungarbejdere
  • Fair arbejdstider
  • Etik
  • Miljøbeskyttelse
  • Fokus på helbred og sikkerhed
  • Ingen diskrimination
  • Intet børnearbejde
  • Intet tvangsarbejde

Disse principper og værdier støtter vi naturligvis op om, da vi mener alle uanset geografisk placering har ret til lige og fair vilkår.  Vi kontrollerer løbende vores globale leverandører og ønsker som udgangspunkt, at alle udenfor EU engagerer sig og udfører audits og dermed tager ansvar for de arbejdsforhold der hersker på den respektive virksomhed. Vi er ikke i mål endnu, men er heller ikke langt fra. Det er en lang proces, hvor leverandørerne skal kunne se alle fordelene, da det også indebærer omkostninger for dem.  Vi fortsætter ufortrødent den globale kamp for gode arbejdsvilkår og miljøhensyn.